Πώς ο Όμιλος ΔΕΗ θα γίνει ενεργειακός ηγέτης στην Ν.Α. Ευρώπη με EBITDA €3δισ.

 Πώς ο Όμιλος ΔΕΗ θα γίνει ενεργειακός ηγέτης στην Ν.Α. Ευρώπη με EBITDA €3δισ.

ΔΕΗ

Στο ξενοδοχείο Mayfair στο Λονδίνο ο Όμιλος ΔΕΗ παρουσιάζει το Στρατηγικό Σχέδιο για την τριετία 2024-2026 στους εκπροσώπους της επενδυτικής κοινότητας. Το business plan της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως είναι πλέον ο Όμιλος ΔΕΗ, μετά και την είσοδο στην αγορά της Ρουμανίας, είναι βασισμένο σε μία ολιστική προσέγγιση γύρω από την πράσινη μετάβαση και το τρίπτυχο καθαρή παράγωγή ενέργειας, σύγχρονα δίκτυα και πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος ΔΕΗ να γίνει ενεργειακός ηγέτης στην ευρύτερη περιοχή και σημαντικός παίκτης στην Ευρώπη, με υγιή οικονομικά και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Ένας «πράσινος» όμιλος που το 2030 θα έχει EBITDA €3 δισ. από διαφορετικές δραστηριότητες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κρίση και να ανταποκριθεί στον κρίσιμο ρόλο του σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.

Το ταξίδι μετασχηματισμού των τελευταίων χρόνων

Ο Όμιλος ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ένα συνεχές ταξίδι μετασχηματισμού. Παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις της τελευταίας πενταετίας, όπως ο covid-19 και η ενεργειακή κρίση, η εταιρεία συνέχισε να αλλάζει και να χτίζει τις στέρεες βάσεις, πάνω στις οποίες μπορεί να δημιουργήσει την ανάπτυξη στο μέλλον.

Στον όμιλο ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια αλλάζουν σχεδόν τα πάντα. Ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει πλέον στο επίκεντρο την πράσινη μετάβαση με αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων. Ήδη έχουν αποσυρθεί λιγνιτικές μονάδες καθαρής ισχύος 1,9GW, οι οποίες αντικαθίστανται από τη δημιουργία νέων ΑΠΕ. Ο πελάτης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο με ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, ταχύτερη multichannel εξυπηρέτηση και digital εμπειρία. Η αλλαγή που έχει συντελεστεί αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο Net Promoter Score (NPS), το βασικότερο δείκτη μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών, όπου η ΔΕΗ έχει ανέβει από το 3 το 2021 στο 53 το 2023.

Η ΔΕΗ βγήκε εκτός συνόρων επενδύοντας στην αγορά της Ρουμανίας, εξαγοράζοντας έναν από τους πιο βασικούς παίκτες της αγοράς ενέργειας της χώρας.

Την ίδια στιγμή, επένδυσε στον ψηφιακό της μετασχηματισμό αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργεί εσωτερικά, καθώς και την εμπειρία όλων όσοι έρχονται σε επαφή με την εταιρεία.

Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής αποτυπώνονται καλύτερα στο γεγονός ότι ο στόχος που είχε τεθεί από τη Διοίκηση για EBITDA €1,5 δισ. επιτεύχθηκε 2 χρόνια νωρίτερα, καθώς και στην πορεία της τιμής της μετοχής, η οποία μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ανέβει κατά 74%, όταν την ίδια περίοδο ο δείκτης των 600 ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφελείας έχει ανέβει μόλις 3%. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της ΔΕΗ τον Αύγουστο του 2019 ήταν κάτω από τα 3 ευρώ, ενώ σήμερα κινείται πάνω από τα 12 ευρώ.

Η ΔΕΗ σήμερα: ένας όμιλος με σταθερές βάσεις

Ο Όμιλος ΔΕΗ σήμερα είναι μία αναγεννημένη εταιρεία. Το παραγωγικό δυναμικό της ΔΕΗ ανέρχεται σε 10,7GW, εκ των οποίων το 43% είναι από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας φτάνει τις περίπου 20,6TWh. Στα δίκτυα διανομής, η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία ανέρχεται σε περίπου €4,3 δισ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας περίπου 8,7 εκατ. πελάτες στους οποίους παρέχει περίπου 35TWh ενέργειας και μία ευρεία σειρά ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA του ομίλου ΔΕΗ σε επίπεδο pro forma ανήλθε σε €1,5 δισ., ενώ ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €2,8 δισ.

Που έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίζει τους καταναλωτές

Τα υγιή οικονομικά του,  επιτρέπουν στον Όμιλο ΔΕΗ να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές και να στηρίζει τους πελάτες της. Η ΔΕΗ συνέβαλε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με συνεισφορά συνολικού ύψους περίπου €3 δισ. μέσω της στήριξης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, της στήριξης των πελατών της μέσω των τιμολογίων και της  έκτακτης εισφοράς που κατέβαλε για την δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ κατάφερε να στηρίξει τους πελάτες της στην κρίση ακριβώς επειδή είναι πλέον οικονομικά ισχυρή και μπορεί να επιτελεί τον κρίσιμο ρόλο της. Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει ότι μπορεί παράλληλα να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές, να συνεχίζει το επενδυτικό της έργο για να κάνει πραγματικότητα την πράσινη μετάβαση και να επιστρέφει αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Νέοι, ακόμα υψηλότεροι, στόχοι για το 2026 και το 2030

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2024-2026 το ταξίδι μετασχηματισμού του Ομίλου ΔΕΗ αναπροσαρμόζεται με βάση όσα επιτεύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια θέτοντας ακόμη υψηλότερους στόχους.

Την επόμενη τριετία, η εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί από τα 10,7GW στα 13,1GW, παρά το κλείσιμο λιγνιτικών και άλλων ρυπογόνων μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 2,8GW μέσα στην τριετία.

To EBITDA του Ομίλου θα ανέλθει στα €2,3 δισ. το 2026 από €1,5 δισ. το 2023. Ο στόχος για EBITDA αναπροσαρμόζεται σημαντικά προς τα επάνω από τα €1,7 δισ. του προηγούμενου business plan για το 2026. Η αύξηση αυτή θα προέλθει κυρίως από τις ΑΠΕ, την εμπορία και τις νέες δραστηριότητες.

Οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να κατευθύνονται κυρίως προς τις ΑΠΕ, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 44% της περιόδου 2024-2026. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, το καθαρό χρέος του ομίλου δεν θα υπερβεί το όριο του 3,3Χ/ΕΒΙΤDA, παραμένοντας χαμηλότερα από τον πήχυ του 3,5Χ/ΕΒΙΤDA που έχει θέσει η διοίκηση του Ομίλου.

Για το 2030, οι προοπτικές του Ομίλου ΔΕΗ προβλέπουν περαιτέρω σημαντική αύξηση του EBITDA, το οποίο αναμένεται να φτάσει τα €3 δισ., διπλασιάζοντας την σημερινή λειτουργική κερδοφορία.

Το 2030 η εγκατεστημένη ισχύς θα φτάσει τα 17GW, εκ των οποίων το 75% θα είναι καθαρές μορφές ενέργειας με τις εκπομπές CO2 να μειώνονται συνεχώς εντός της τροχιάς μείωσης βάσει του Προτύπου Net Zero του Science Based Targets initiative (SBTi).

Πως θα καταφέρει η ΔΕΗ να επιτύχει τους υψηλούς στόχους

Η στρατηγική του νέου Ομίλου ΔΕΗ έχει στον πυρήνα της ένα ολοκληρωμένο, ομιλικό, μοντέλο γύρω από το οποίο αναπτύσσονται και συνεργάζονται οι τρεις βασικοί πυλώνες της στρατηγικής, δηλαδή η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η ανάπτυξη ενός πράσινου και ανθεκτικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και ο εκμοντερνισμός των δικτύων διανομής.

Λειτουργώντας, πλέον, ως ένας όμιλος σε περισσότερες από μία χώρες και με περισσότερα από ένα αντικείμενα, η στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ αλλάζει προοπτική και συμπεριλαμβάνει το ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο.

Έτσι, ο στρατηγικός σχεδιασμός, εκτός από τον κρίσιμο ρόλο στην Ελλάδα και την ισχυρή παρουσία στη Ρουμανία, περιλαμβάνει και ανάπτυξη στην Βουλγαρία ή/και την ευρύτερη περιοχή, όπου ο Όμιλος αποσκοπεί να έχει 1,1GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2030..

Παράλληλα, αναπτύσσεται νέα δυναμική με δυνατότητα να δημιουργήσει αξία από τον ενεργειακό διάδρομο στην ευρύτερη περιοχή, μετά την επέκταση στη Ρουμανία, καθώς και τις διεθνείς διασυνδέσεις με τις χώρες της περιοχής. Με την παρουσία του σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ο Όμιλος ΔΕΗ θα πετυχαίνει με το διευρυμένο και αλληλοσυμπληρούμενο χαρτοφυλάκιο  ΑΠΕ φωτοβολταικών και αιολικών πάρκων, διασπορά του κινδύνου εκμεταλλευόμενος τις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες στην κάθε περιοχή.

Το νέο στρατηγικό πλάνο λαμβάνει υπόψη του και τις σημαντικές συνέργειες που προκύπτουν από την παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Οι συνέργειες αφορούν πολλούς τομείς, από τη διαχείριση ενέργειας και το management των έργων, μέχρι λειτουργικές οικονομίες κλίμακας π.χ. σε συστήματα, άδειες κλπ. Ο Όμιλος υπολογίζει το ύψος των συνεργειών σε περίπου €50 εκατ. ετησίως.

Ο Πελάτης στο επίκεντρο

Η ενεργειακή μετάβαση και η τεχνολογία αλλάζουν ολόκληρη την αγορά της ενέργειας. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυτό που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μία απλή σύνδεση με το δίκτυο, στην εποχή του νέου εξηλεκτρισμού διαμορφώνεται ένας ολόκληρος νέος κόσμος λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, μηδενικό αποτύπωμα, αυτοπαραγωγή και έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή ευκολότερη.

Η ΔΕΗ στοχεύει σε μία νέα ολιστική εμπειρία για τους πελάτες χτίζοντας μια νέα σχέση μαζί τους, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για μια νέα ψηφιακή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. Η στρατηγική της ΔΕΗ επικεντρώνεται στη δημιουργία μίας ολιστικής προσέγγισης των αναγκών των πελατών, πέρα από την απλή προμήθεια ενέργειας. Από την εγκατάσταση και λειτουργία ενεργειακών λύσεων (φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, οικιακούς φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λύσεις smart home) και συμβουλευτική για θέματα ενέργειας, μέχρι υπηρεσίες για το σπίτι, παραδόσεις παραγγελιών και λύσεις προστιθέμενης αξίας, όπως πληρωμές και ασφαλιστικές λύσεις.

Η εξαγορά της Κωτσόβολος ταιριάζει απόλυτα με τη στρατηγική της ΔΕΗ, καθώς της δίνει τη δυνατότητα, άμεσα και επιτυχημένα, να οικοδομήσει μια μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες της, μέσω ενός υφιστάμενου και ισχυρού δικτύου καταστημάτων και logistics, αξιοποιώντας παράλληλα ένα κορυφαίο brand για προϊόντα γύρω από το σπίτι. Παράλληλα, η ΔΕΗ μπορεί να επικεντρωθεί και να αναπτύξει άμεσα λύσεις προστιθέμενης αξίας γύρω από τα βασικά προϊόντα της, ενώ έχει και την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί επιπλέον συνέργειες (δίκτυο εγκαταστατών, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.) για την επίτευξη καλύτερης εμπειρίας του πελάτη.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2024-2026, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει το NPS, ο βασικός δείκτης ικανοποίησης του πελάτη, να αυξηθεί το 2026 σε 75 από 53 σήμερα (και μόλις 3 το 2021).

H πράσινη επανάσταση των ΑΠΕ

Σύμφωνα με το business plan του Ομίλου ΔΕΗ, η επόμενη τριετία θα είναι η τριετία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή. Το 2026 η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του Ομίλου θα διπλασιαστεί σε σχέση με σήμερα και θα φτάσει τα 8,9GW. Σε τρία χρόνια, οι ΑΠΕ θα αποτελούν το 68% του συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου ΔΕΗ, μέσα από επενδύσεις και συνεργασίες σε Ελλάδα και Ρουμανία αλλά και άλλες περιοχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και στη Βουλγαρία.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα αυξηθεί το 2026 στα 13,1GW από 10,7GW σήμερα, παρά τη σταδιακή απόσυρση μονάδων με καύσιμο το λιγνίτη, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο συνολικής ισχύος  2,8GW. Η στρατηγική απόφαση για απολιγνιτοποίηση προχωράει δυναμικά και μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν αποσυρθεί όλες οι μονάδες λιγνίτη. Έτσι, το 2026 ο Όμιλος ΔΕΗ θα έχει 75% χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σχέση με το 2019.

Ως συνέπεια των παραπάνω επενδύσεων σε ΑΠΕ, η παραγωγή ενέργειας το 2026 θα γίνει πιο πράσινη, με το 54% της ενέργειας να έρχεται από ΑΠΕ.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΔΕΗ δημιουργεί λύσεις ευέλικτης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας που μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη της ζήτησης, όταν δεν επαρκεί η παραγωγή από ΑΠΕ.

Όσον αφορά στα δίκτυα διανομής, ο Όμιλος  ΔΕΗ κατέχει μέσω της θυγατρικής του, ΔΕΔΔΗΕ, το 100% στην Ελλάδα ενώ στη Ρουμανία κατέχει το δίκτυο διανομής σε 3 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Βουκουρέστι, μακράν την πιο σημαντική περιφέρεια της χώρας. Ο Όμιλος στοχεύει να επενδύσει σημαντικά στον εκμοντερνισμό των δικτύων για να πετύχει υψηλά ποσοστά αυτοματοποίησης λειτουργιών. Οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής μεταξύ 2024-2026 θα είναι αυξημένες κατά 16% σε ετήσια βάση, στηρίζοντας την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

Ο Όμιλος ΔΕΗ διευρύνει τις ευκαιρίες ανάπτυξης και σε νέες δραστηριότητες και ειδικότερα στις αγορές της ηλεκτροκίνησης και στα δίκτυα οπτικών ινών.

Στην ηλεκτροκίνηση, η ΔΕΗ blue αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο κόσμο νέων υπηρεσιών που σχεδιάζονται γύρω από τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου, εστιάζοντας στη βιώσιμη κινητικότητα μέσω της ηλεκτροκίνησης. Στο τέλος του 2023, τα σημεία φόρτισης ΔΕΗ blue ξεπέρασαν τα 2.000 πανελλαδικά. Το δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue μεγαλώνει συνεχώς, κάνοντας τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων οδηγών, ενώ όλες οι φορτίσεις που πραγματοποιούνται στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ blue γίνονται με 100% πράσινη ενέργεια.

Παράλληλα, το 2023 η εφαρμογή ΔΕΗ blue εμπλουτίστηκε με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες που κάνουν τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος μια ακόμη πιο εύκολη και ευχάριστη εμπειρία για τους οδηγούς.

Στο business plan του Ομίλου ΔΕΗ, η εταιρεία αναμένει στον τομέα της ηλεκτροκίνησης ετήσιο EBITDA €50 εκατ. το 2030 με συνολικές επενδύσεις μέχρι το τέλος της δεκαετίας ύψους €110 εκατ.

Όσον αφορά στα δίκτυα οπτικών ινών, η ΔΕΗ προχωρά με το πλάνο δημιουργίας δικτύου Fiber to the Home πανελλαδικά, βασιζόμενη στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γρήγορης ανάπτυξης του νέου δικτύου με χαμηλό κόστος, μέσω της χρήσης υφιστάμενων υποδομών. Η ΔΕΗ στοχεύει να έχει 1 εκατ. χρήστες και έσοδα €120 εκατ. μέχρι το 2030, μέσω χονδρικής.

Βιώσιμη ανάπτυξη με Net Zero το 2040

Όραμα του Ομίλου ΔΕΗ είναι να μετασχηματιστεί σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη, ψηφιακή εταιρεία, κατακτώντας ηγετική θέση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο ενός πολύτιμου κοινωνικού εταίρου, προσφέροντας ευημερία στο κοινωνικό σύνολο και αυξάνοντας την αξία των μετόχων.

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και επικεντρώνεται σε τρεις πυλώνες:

  1. Μηδενικό καθαρό (Net Zero) αποτύπωμα άνθρακα. Φιλοδοξία του ομίλου αποτελεί η μετάβαση σε µία οικονομία χαμηλού άνθρακα και η ανάπτυξη των ΑΠΕ.
  2. Λειτουργίες µε θετικό πρόσημο (Nature Positive) για τη φύση, με μείωση χρήσης πόρων, διαχείριση απορριμμάτων, και διατήρηση φυσικών συστημάτων.
  3. Δημιουργία κοινωνικο-οικονοµικής διαμοιραζόμενης αξίας, με ενίσχυση της οικονομίας, των ανθρώπων και της κοινωνικής συλλογικής δράσης.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει στην ενεργειακή υποδομή της Ελλάδας και τη σημασία της ενσωμάτωσης των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές αποφάσεις και στις δραστηριότητες του, υλοποιεί το επιχειρησιακό του σχέδιο υπό το πρίσμα των τριών αυτών στρατηγικών πυλώνων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτές οι τρεις συνιστώσες αποτελούν τα σημεία αναφοράς για την υλοποίηση οποιασδήποτε απόφασης που λαμβάνεται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής στρατηγικής του Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο μοντέλο λειτουργίας του σε ευθυγράμμιση και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε.

Οι σημαντικότεροι στόχοι του Ομίλου σχετίζονται με τη μεγάλη μείωση των εκπομπών και είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή:

  • Μείωση κατά 74% της έντασης των εκπομπών scope 1 & 2 ανά παραγόμενη MWh και της έντασης των εκπομπών scope 1 και scope 3 κατηγορίας 3 ανά πωληθείσα MWh σε σχέση με το 2021
  • Μείωση κατά 42% των εκπομπών του συνόλου του Scope 3 το 2030 σε σχέση με το 2021
  • Μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) για το σύνολο των εκπομπών μέχρι το 2040.

Υγιής οικονομική ανάπτυξη

Η υγιής αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΔΕΗ αποτυπώνεται και στις οικονομικές προβλέψεις που αποτυπώνονται στο αναθεωρημένο business plan της εταιρείας για την τριετία 2024-2026.

Ο Όμιλος προβλέπει συνολικές επενδύσεις €9 δισ. στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, αυξημένες κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021-2023, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου και δανεισμό, το 80% του οποίου έχει ήδη εξασφαλισθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 46% των επενδύσεων που προγραμματίζει ο Όμιλος για το 2026 θα αφορούν σε ΑΠΕ.

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, ο δείκτης Καθαρού Χρέους/EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,3x, δηλαδή σε επίπεδα κάτω από το ανώτατο όριο του 3,5x που έχει θέσει η Διοίκηση.

Όσον αφορά στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA, έχοντας φτάσει τον στόχο για ΕΒΙΤDA €1,5 δισ. 2 χρόνια νωρίτερα από το προηγούμενο Επιχειρηματικό Σχέδιο, ο Όμιλος στοχεύει τα επόμενα χρόνια σε αύξηση EBITDA κατά 15% σε ετήσια βάση. Το EBITDA του ομίλου αναμένεται να φτάσει τα €2,3 δισ. το 2026 (μια αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με τα €1,7 δισ. που ήταν ο παλαιότερος στόχος για το 2026). Για το 2030, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA €3 δισ. περίπου.

Έχοντας επιτύχει την εξυγίανση των οικονομικών της, η ΔΕΗ επαναφέρει από τη χρήση 2023 τη μερισματική της πολιτική, μετά από σχεδόν 10 χρόνια, με διανομή μερίσματος κάθε χρόνο ξεκινώντας από το 35% επί των καθαρών κερδών και αυξάνοντάς το μέχρι το 55%.

Η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ Α.Ε. στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2023 ήταν: θεσμικοί επενδυτές και ευρύ επενδυτικό κοινό 52,18%, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ελληνικό Δημόσιο) 34,12%, Selath holdings S.a.r.l. (CVC) 10%, και ίδιες μετοχές 3,7%.

Σχετικά Άρθρα