ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

 ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ως αρμόδιας επιτροπής για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Ε.Υ.Π., ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Με στόχο – όπως τονίζεται στο σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι τρεις βουλευτές που μετέχουν σε αυτή – “να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση της αρχειοθέτησης της πειθαρχικής δίωξης της εποπτεύουσας την Ε.Υ.Π. εισαγγελέως κυρίας Β. Βλάχου”, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι βουλευτές Ευαγγελία Λιακούλη, Παναγιώτης Δουδωνής και Δημήτριος Μπιάγκης, που υπογράφουν το αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Μπούρα, ζητούν επίσης την άμεση υποβολή από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αιτήματος για τη διαβίβαση της απόφασης αρχειοθέτησης της σχετικής Πειθαρχικής Δίωξης, της απαλλακτικής εισήγησης της νυν Εισαγγελέως για την Ε.Υ.Π, κυρίας Ευ. Πούλου, καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου, “προκειμένου να διασαφηνιστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην απαλλαγή και, ιδίως, ο τρόπος διαπίστωσης της τήρησης του νόμου περί άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών κατά την άσκηση των καθηκόντων της”.

Τέλος, αιτούνται την κλήση ενώπιον της Επιτροπής της αρμόδιας Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, κυρίας Ε. Φραγκάκη, με απόφαση της οποίας αρχειοθετήθηκε η σχετική Πειθαρχική Δίωξη, καθώς και της νυν εισαγγελέως της Ε.Υ.Π., κυρίας Ευ. Πούλου, η οποία εισηγήθηκε την αρχειοθέτηση της ως άνω Πειθαρχικής Δίωξης.

Σχετικά Άρθρα