Κορονοϊός: Παραχωρούνται 50 κλίνες στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

 Κορονοϊός: Παραχωρούνται 50 κλίνες στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Η μεγάλη διασπορά του κορονοϊού που προκαλεί εκατοντάδες εισαγωγές στα δημόσια νοσοκομεία, οδηγεί το υπουργείο υγείας να λάβει την απόφαση για παραχώρηση κλινών νοσηλείας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Πρόκειται για 50 κλίνες νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορονοϊού για χρονικό διάστημα από 01.01.2024 και έως και 31.03.2024, προβλέπει κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας.

Παράλληλα καθορίζεται η διαδικασία διακομιδής ή μεταφοράς ασθενών που δεν έχουν προσβληθεί από κορονοϊό σε εγκαταστάσεις, θαλάμους και κλίνες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχή επί των νοσηλίων.

Η αναγκαία ημερήσια φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών σε τμήματα νοσηλείας ή και θαλάμους με κλίνες αυξημένης φροντίδας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται το Ε.Κ.Α.Β., κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών αυξημένης φροντίδας, καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών.

Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως και 31.03.2024, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.