Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γ. Τσακίρης στο libre: Να γίνουμε πράσινοι πρωταθλητές

 Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γ. Τσακίρης στο libre: Να γίνουμε πράσινοι πρωταθλητές

Τις προτεραιότητες της πολιτικής για την ενέργεια τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα περιγράφει στο libre ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Το νέο ΕΣΠΑ,  το Νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το  Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, είναι μερικές από τις πηγές μέσω των οποίων θα χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή μετάβαση σύμφωνα με τον κ. Τσακίρη.

Ακολουθεί αναλυτικά το άρθρο:

Η Ελλάδα θα γίνει ο πράσινος πρωταθλητής της Ευρώπη

Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει εδώ και πολλούς μήνες να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ευελιξία και δυναμική, παρά την αβεβαιότητα που βιώνει καθημερινά εξαιτίας των εξάρσεων της πανδημίας, αλλά και των  προκλήσεων που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η μη παύση των πυρών στη γειτονική μας Ουκρανία αλλάζει μέρα με τη μέρα τα δεδομένα διεθνώς. Φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση  αντιμέτωπη με όλο και μεγαλύτερες αλλά και νέες προκλήσεις.

Οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες και μεταβάλλονται συνεχώς δημιουργώντας συνεχώς τριγμούς στην οικονομική και όχι μόνο ασφάλεια των κρατών.

Η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε πλέον, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς οι οικονομίες μόλις εξέρχονταν από την υγειονομική κρίση.

  • Αποτέλεσμα είναι να ενδυναμώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις μέσω της περαιτέρω οριζόντιας αύξησης σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, κλονίζοντας  την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών και διαταράσσοντας το διεθνές εμπόριο και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
  • Αποτέλεσμα είναι η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας.

Είναι όμως όλα τόσο ζοφερά και δυσοίωνα όπως θα υπέθετε κανείς, με μόνα δεδομένα τα όσα άρχισαν να συμβαίνουν συνέβησαν στη γειτονική μας Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο; 

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με αυξημένους πόρους που φτάνουν τα 26,2 δις. έρχεται να μας αποδείξει πως όχι. Και αυτοί ακριβώς οι πόροι έρχονται να στηρίξουν την πραγματική οικονομία αλλά και τη σταδιακή αποκατάσταση της ζήτησης της ενέργειας αλλά και τη βούληση όλων μας σε Ελλάδα και Ευρώπη να προωθήσουμε την «Ενεργειακή Μετάβαση».

Στο πλαίσιο αυτό στο Νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάρχει διακριτό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια. Διακριτό Πρόγραμμα με νέα Διαχειριστική αρχή όμως έχει και η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, αλλά και ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.

Για πρώτη φορά όμως έχουμε και για την Πολιτική Προστασία με στόχο τη  δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού συστήματος πολιτικής προστασίας, το οποίο αφορά σε όλο το φάσμα του κύκλου διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών, που μας έχουν απασχολήσει και έχουν πλήξει τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας.

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ  2021-2027
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πιο συγκεκριμένα στον Στόχο Πολιτικής 2, όπως αυτός αναφέρεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 για μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αναμένεται να διατεθεί το 27% των συνολικών πόρων των Ταμείων, ενώ ο ειδικός Στόχος Πολιτικής που λαμβάνεται υπόψη στον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ είναι αυτός της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης  για την χορήγηση της  δυνατότητας στις περιφέρειες απολιγντιτοποίησης αλλά και στους ανθρώπους τους, να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την απεξάρτηση από το λιγνίτη.

Οι πόροι αυτού του Στόχου θα διατεθούν συγκεκριμένα στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη και τα νησιά, αγγίζοντας  το 7% των συνολικών πόρων.

Αντιλαμβανόμενοι όμως τις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά στο περιβάλλον, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωζώνης  θα διοχετεύσουμε σημαντικό μερίδιο των πόρων της τάξης των 3,6 δις € στο Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Νέο «Εξοικονομώ κατ' οίκον»: Όροι, κριτήρια & προϋποθέσεις - EnergyIn
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Ειδικότερα Στο Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή θα συνεχιστεί  το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, ενώ  θα χρηματοδοτηθούν Παρεμβάσεις Greco islands. Επίσης αναμένεται να ολοκληρωθεί η Ενεργειακή διασύνδεση νησιών με τον ηπειρωτικό κορμό και η Αντιπλημμυρική θωράκιση της Χώρας, ενώ Σύγχρονες Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (RRF) αναμένεται να μεταβάλλουν την εικόνα της χώρας μας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Σημαντικές επενδύσεις όμως θα έχουμε και από το Πρόγραμμα της Πολιτικής Προστασίας για τον εξοπλισμό αλλά και για τα συστήματα πρόληψης, αντιμετώπισης – διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικούς κινδύνους που δεν σχετίζονται με το κλίμα και ανθρωπογενείς κινδύνους, καθώς και για εξοπλισμό πυρόσβεσης.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας αναμένεται να επιτύχουμε την ανακύκλωση ετησίως περισσότερων από 2,3 εκατ. Τόνων αποβλήτων εκ των οποίων  1,88 εκατ. τόνοι   θα είναι διαθέσιμοι για αξιοποίηση ως πρώτες ύλες. Παράλληλα στον τομέα της ενέργειας εξασφαλίζουμε πλέον την Ενεργειακή αναβάθμιση περισσοτέρων από 52.000 κατοικιών και 950.000 τ.μ. δημόσιων κτιρίων.

Σημαντική όμως αναμένεται να είναι από τους πόρους του ΕΣΠΑ και η αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας κατά 214 MW. Φυσικά και οι παρεμβάσεις μας στα Συστήματα Μεταφορών θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών ακόμη και σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, ενισχύοντας σημαντικά τις βιώσιμες αστικές μεταφορές τόσο με τα έργα Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όσο και με τη δημιουργία περισσότερων  από 240 σημείων ανεφοδιασμού/επαναφόρτισης για καθαρά ηλεκτρικά οχήματα, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων.

  • Όπως έχω γράψει και αναφέρει επανειλημμένως το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις όποιες δυσχέρειες, ατενίζουμε το οικονομικό και ενεργειακό μέλλον μας με ιδιαίτερη αισιοδοξία. Η Ελλάδα μπορεί και θα γίνει ο πράσινος πρωταθλητής της Ευρώπη

Παρόλα αυτά δεν εφησυχάζουμε στο Υπουργείο, αλλά προσπαθούμε με κάθε τρόπο  να επιταχύνουμε τη σωστή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων ,  με γνώμονα πάντα το όφελος του πολίτη, της οικονομίας και του περιβάλλοντος, όπως άλλωστε πράττει τα τελευταία τρία χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Avatar

Παναγιώτης Δρίβας