Μαθηματική Εταιρεία κατά υπουργείου Παιδείας: “Αστοχία στην επιλογή των θεμάτων στις Πανελλαδικές”

 Μαθηματική Εταιρεία κατά υπουργείου Παιδείας: “Αστοχία στην επιλογή των θεμάτων στις Πανελλαδικές”

Για αποτυχία της θεματοδοσίας στα Μαθηματικά του Γενικού Λυκείου και εργαλειοποίηση των εξεταστικών αποτελεσμάτων κατηγορεί η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας λόγω της δυσκολίας στο μάθημα.

Κατά την φετινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών, τα δύσκολα θέματα οδήγησαν σε αύξηση των γραπτών με βαθμολογία «κάτω από την βάση» τα οποία έφτασαν το 59,57% και στις δυο κατευθύνσεων που επηρεάζονται από το μάθημα (Οικονομίας και Πληροφορικής αλλά και Θετικών επιστημών).

«Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα Μαθηματικά Γενικών Λυκείων δυστυχώς επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τα θέματα των εξετάσεων και την αδυναμία προσαρμογής των θεματοδοτών στις ακραίες μεταβολές των σχολικών συνθηκών και τις επιπτώσεις τους στην μαθηματική εκπαίδευση» αναφέρει η Εταιρεία.

Η εξεταστική αποτυχία στα Μαθηματικά δεν αφορά τις ικανότητες των υποψηφίων

«Η εξεταστική αποτυχία στα Μαθηματικά δεν συνέβη στο κενό, ούτε συνιστά εθνική παθογένεια» αναφέρουν οι επιστήμονες της Εταιρείας. «Δεν αφορά τις ικανότητες των υποψηφίων. Συνδέεται με την αστοχία στην επιλογή και κλιμάκωση των θεμάτων και την αγνόηση των ειδικών συνθηκών που διαμόρφωσαν οι υβριδικές εκπαιδευτικές πρακτικές λόγω της πανδημίας. Οι συνέπειες αυτών των συνθηκών παρατηρούνται μαζικά στον μαθητικό πληθυσμό στα σχολεία» συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Η εξεταστική αποτυχία στα Μαθηματικά συνδέεται κυρίως με το έλλειμα συνεργασίας και τεκμηρίωσης στη λήψη αποφάσεων για τη Μαθηματική Εκπαίδευση και τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τα Σχολικά Μαθηματικά των τελευταίων δεκαετιών. Η μεγάλη διαφορά των επιδόσεων των προσανατολισμών θετικών σπουδών και οικονομίας και πληροφορικής αντίστοιχα αναδεικνύει την ανάγκη διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εξέτασης, ενώ η υποβάθμιση της μαθηματικής εκπαίδευσης στους υπόλοιπους προσανατολισμούς δημιουργεί ανυπέρβλητα μαθησιακά κενά και γνωσιακά ελλείματα στην κατάρτιση των υποψηφίων και μελλοντικών φοιτητών και φοιτητριών» τονίζεται στο ίδιο κείμενο.

Η εργαλειοποίηση των Μαθηματικων είναι άστοχη και επικίνδυνη

«Η εργαλειοποίηση των Μαθηματικών από το εξεταστικό σύστημα, ως δήθεν ουδέτερου δείκτη, είναι άστοχη και επικίνδυνη. Τα μεγάλα ποσοστά εξεταστικής αποτυχίας ενεργοποιούν λανθασμένα κοινωνικά στερεότυπα που οδηγούν σε αποθάρρυνση και απομάκρυνση των μαθητών από τα μαθηματικά, ενώ αναπτύσσουν συμπτώματα μαθηματικοφοβίας. Εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας στην πνευματική ικανότητα όλων των μαθητών και μαθητριών να προσεγγίσουν τη Μαθηματική επιστήμη, καθώς και στην υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών με τους οποίους η ΕΜΕ συνεργάζεται συστηματικά. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία επεσήμανε έγκαιρα πως όταν οι σχολικές συνθήκες διαταράσσονται, όπως στην περίοδο της πανδημίας, δημιουργούνται ρήγματα και παιδαγωγικό κενό στην εκπαιδευτική διαδικασία σε μαζικό επίπεδο. Οι διεθνείς έρευνες και οργανισμοί καλούν σε εγρήγορση, καθώς εκτιμούν πως το κενό καθίσταται μαθησιακά ανυπέρβλητο» αναφέρεται στο κείμενο. 

«Ο σχεδιασμός της Μαθηματικής Εκπαίδευσης είναι πολύπλοκος, κι έχει δυσκολία διαφορετική από αυτήν της ίδιας της Μαθηματικής επιστήμης. Η Μαθηματική εκπαίδευση στο σχολείο είναι δικαίωμα όλων, ανεξάρτητα φύλου, χρώματος, καταγωγής, γεωγραφικής και κοινωνικής συνθήκης. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία είναι πάντοτε πρόθυμη για συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ για την αναβάθμιση της Μαθηματικής εκπαίδευσης και την βελτίωση της προσαρμοστικότητας του εξεταστικού συστήματος» καταλήγουν οι εκπρόσωποι της Εταιρείας.

Avatar

Μανώλης Δράκος