ΕΡΓΑΝΗ: Ανησυχία για τις 867.515 απολύσεις το πεντάμηνο Ιανουαρίου Μαΐου – Θετικό ισοζύγιο λόγω τουρισμού

 ΕΡΓΑΝΗ: Ανησυχία για τις 867.515 απολύσεις το πεντάμηνο Ιανουαρίου Μαΐου – Θετικό ισοζύγιο λόγω τουρισμού

Το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων λόγω τουριστικής περιόδου είναι θετικό κατά 99.956 θέσεις απασχόλησης, ωστόσο προβληματίζει έντονα ο τεράστιος αριθμός των απολύσεων. Σύμφωνα με την Εργάνη Μαΐου, εκτός αγοράς εργασίας λόγω απολύσεων βρέθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα 226.403 εργαζόμενοι, ενώ ο αριθμός των απολύσεων στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου είναι εκρηκτικός, καθώς φτάνει τις 867.515, σκιάζοντας έτσι το θετικό αποτέλεσμα των προσλήψεων ( 1.115.594) και το συνολικά θετικό ισοζύγιο του πενταμήνου που φτάνει τις 248.079 θέσεις εργασίας.

Να σημειώσουμε ότι το ισοζύγιο για το πρώτο πεντάμηνο του 2022 υστερεί σε σύγκριση τόσο με το 2018 (264.551 θέσεις εργασίας) όσο και με το 2019 (265.059), αλλά είναι καλύτερο σε σχέση με το 2021 (177.108 ).

Πάντως, ο αριθμός των νέων προσλήψεων για τον Μάιο υστερεί σε σχέση με τον Απρίλιο που οι επιπλέον καθαρές θέσεις εργασίας ήταν 124.365. Έχουμε δηλαδή μια κάμψη των επιπλέον θέσεων εργασίας κατά 25.000.

Ακόμη, από το σύνολο των 1.115.594 προσλήψεων το πρώτο πεντάμηνο του 2022 οι 633.107 αφορούν προσλήψεις πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 55%), ενώ οι 394.454 ήταν θέσεις μερικής απασχόλησης και οι 88.033 εκ περιτροπής εργασίας.

Αναλυτικά κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 326.359 ενώ οι αποχωρήσεις σε 226.403 (107.522 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 118.881 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου) με αποτέλεσμα το ισοζύγιο του Μαΐου να είναι θετικό κατά 99.956 θέσεις εργασίας.

Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.115.594 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 867.515 (456.827 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 410.688 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τριμήνου του έτους είναι θετικό κατά 248.079 θέσεις εργασίας.

Παναγιώτης Δρίβας