Έρχεται λίστα μεγάλων οφειλετών στα ταμεία

 Έρχεται λίστα μεγάλων οφειλετών στα ταμεία

Στη δημοσιότητα θα δοθούν από την κυβέρνηση, επιχειρηματίες που χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ στα ταμεία σε εικοσιπέντε μέρες από σήμερα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), Βέρρας Χατζηευσταθιάδου,οι από κοινού δημοσιευθείσες κατά τα προηγούμενα έτη καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ δημοσιοποιούνται εκ νέου επικαιροποιημένες την 30η Ιουνίου 2022.

Aποκλειστικές πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως οι οφειλέτες με πάνω από 150.000 ευρώ (κύρια οφειλή) προς τα ταμεία, οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι σε ρυθμίσεις ανέρχονται συνολικά σε 10.380. Οι δε οφειλές τους ανέρχονται 12,391 δις. ευρώ. Από αυτές τις οφειλές, οι 6,150 δισ. είναι κύριες ενώ τα 6,241 δισ. είναι προσαυξήσεις και τόκοι.

Σημειώνεται πως το σύνολο των οφειλετών του e-ΕΦΚΑ ανέρχεται κοντά στο 1,5 εκατ. και είναι φορτωμένο με 42,8 δισ. ευρώ ασφαλιστικά χρέη (28,201 κύριες οφειλές και 14,6 δισ. ευρώ προσαυξήσεις και τόκοι).

Μ΄άλλα λόγια το 0,6% των οφειλετών του e-ΕΦΚΑ έχε στις πλάτες του το 28% των συνολικών ασφαλιστικών οφειλών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Capital.gr, 3.088 φυσικά πρόσωπα δεν έχουν ρυθμίσει οφειλές ύψους 1,556 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, 7.292 νομικά πρόσωπα δεν έχουν ρυθμίσει οφειλές ύψους 10,835 δισ. ευρώ.

Οι επικαιροποιημένες καταστάσεις δημοσιοποιούνται διακριτά για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα με ηλεκτρονική ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΚΕΑΟ.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω κοινή δημοσιοποίηση ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 2017 κι έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί άλλες δύο ετήσιες επικαιροποιήσεις κατά τα έτη 2018 και 2019. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκε νεότερη επικαιροποίηση κατά τα έτη 2020 και 2021.

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, δηλαδή ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης. Ωστόσο, από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι παρακάτω οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής.

Συγκεκριμένα εξαιρούνται:

-οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

-οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

-οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

-οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

-οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα

Πριν την δημοσιοποίηση οφειλών, κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 6 Ιουνίου 2022, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με μη εξαιρούμενες οφειλές οι οποίες πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους κύριας εισφοράς και παλαιότητας θα λάβουν από την Α.Α.Δ.Ε. στην γραμματοθυρίδα τους στο TAXISNET καθώς και στην πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας σχετική ενημέρωση η οποία θα τους προσκαλεί εντός 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 21 Ιουνίου 2022, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις προς δημοσιοποίηση οφειλές τους.

Ωστόσο, ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών, προβλέπεται, δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Αιτήματα οφειλετών για την διόρθωση, άρση ή διαγραφή των δημοσιοποιούμενων στοιχείων θα διαβιβάζονται στο Γ΄ Τμήμα της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης ΚΕΑΟ, με σχετική εισήγηση των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών σας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο β’ παραπάνω σχετικό έγγραφο, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα απορρίπτεται από τις υπηρεσίες σας χωρίς τη προαναφερόμενη διαβίβαση.

ΠΗΓΗ : CAPITAL.GR

Avatar

Όθων Παπαδάκης