Δικηγόροι: Παρατείνουν κινητοποιήσεις τους μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου

 Δικηγόροι: Παρατείνουν κινητοποιήσεις τους μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των δικηγόρων αποφάσισε να προτείνει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας προς τα διοικητικά συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας μέχρι και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024. Στην ανακοίνωση της, η Ολομέλεια τονίζει ότι ουδεμία εξέλιξη δεν υπάρχει στα αιτήματα των δικηγόρων παρά τις σχετικές δεσμεύσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

«Όπως έχει επισημάνει η Ολομέλεια και με την από 19-1-2024 απόφασή της, η διατήρηση των υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών, η κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους δικηγόρους, η διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων του κλάδου, η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, η ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας, η προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρείες και η άρση καταχρηστικών συμπεριφορών, παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων και διεκδικήσεων του δικηγορικού σώματος», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι δικηγόροι κάνουν λόγο για «κυβερνητικές παλινωδίες τόσο με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανάληψη των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών όσο και με την μη αποσαφήνιση των σχετικών ζητημάτων», οι οποίες «δημιουργούν εύλογα βάσιμο προβληματισμό και ανησυχία για τις τελικές κυβερνητικές επιλογές και την εξέλιξη των πραγμάτων και συνιστούν περιφρόνηση για το δικηγορικό σώμα.»

Λόγω αυτών, η Ολομέλεια αποφάσισε:

Α. Να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και συγκεκριμένα την αποχή των μελών τους, κατ’ ελάχιστον, από:

 • Όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.
 • Τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ.
 • Τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας.
 • Την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds).

Ως πλαίσιο αποχής προτείνεται το ισχύον σήμερα πλαίσιο.

Η διάρκεια της αποχής προτείνεται μέχρι και την Δευτέρα 12.2.2024.

Η Ολομέλεια θα συγκληθεί εκ νέου την Τετάρτη 7.2.2024.

Β. Να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών την μεθεπόμενη εβδομάδα σε μέρα που θα αποφασίσει η Ολομέλεια, κατά την συνεδρίασή της στις 7.2.2024, για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου και συγκεκριμένα:

 • Την κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος
 • Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια
 • Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ
 • Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ
 • Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
 • Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης
 • Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου

Κατά την ημέρα της άνω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας η Ολομέλεια προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας την καθολική αποχή των μελών τους από τα καθήκοντά τους.

Σχετικά Άρθρα