Πανεπιστήμια/Εγκύκλιος:Εξεταστική ηλεκτρονικά όπου υπάρχουν καταλήψεις

 Πανεπιστήμια/Εγκύκλιος:Εξεταστική ηλεκτρονικά όπου υπάρχουν καταλήψεις

Ερμηνευτική εγκύκλιο απέστειλε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης αναφορικά με τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στα Πανεπιστήμια, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό το καθεστώς καταλήψεων, καθώς οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Η εγκύκλιος που έστειλε ο υπουργός και επικαλείται το παρόν νομικό πλαίσιο αναφέρει:

«Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται οι εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης, όπως η διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή συνθηκών που ανάγονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή … , υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας της αξιολόγηση».

Στη συνέχεια διευκρινίζεται ότι μπορούν αυτές οι εναλλακτικές μέθοδοι να εφαρμοστούν «σε ανωτέρα βία ή έκτακτες συνθήκες, όπου δεν καθίσταται δυνατή η διά ζώσης διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή η χρήση των υποδομών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του…».

Σχετικά Άρθρα