Ρεύμα: Η ώρα της αλήθειας για το πράσινο τιμολόγιο – Οι χρεώσεις των προμηθευτών – Ποιος έχει την πιο φθηνή κιλοβατώρα

 Ρεύμα: Η ώρα της αλήθειας για το πράσινο τιμολόγιο – Οι χρεώσεις των προμηθευτών – Ποιος έχει την πιο φθηνή κιλοβατώρα

Σε ισχύ είναι η έκδοση λογαριασμών ρεύματος με τα χρωματιστά τιμολόγια. Όσοι καταναλωτές δεν επέλεξαν τιμολόγιο εντάσσονται αυτόματα στο πράσινο τιμολόγιο με την κυμαινόμενη τιμή κιλοβατώρας.

Για τον Ιανουάριο του 2024 το εύρος των χρεώσεων για το πράσινο τιμολόγιο κυμαίνεται από τα 0,13635 ευρώ/kWh και φτάνει μέχρι τα 0,216 ευρώ/kWh. Οι πάροχοι στις ιστοσελίδες τους σχεδόν όλοι έχουν ενσωματώσει εκπτώσεις επί της βασικής τιμής προμήθειας.

Κάποιοι πάροχοι, αυτήν την έκπτωση την έχουν χαρακτηρίσει «έκπτωση συνέπειας» και άλλοι «έκπτωση». Όσοι έχουν δώσει «έκπτωση» συνέπειας, σημαίνει πως το πράσινο τιμολόγιο κατεβαίνει στην αντίστοιχη χαμηλότερη χρέωση μόνο εφόσον ο πελάτης πληρώσει εγκαίρως και πριν την ημερομηνία λήξης τον λογαριασμό του.

Πως διαμορφώνουν οι πάροχοι τις χρεώσεις στο πράσινο τιμολόγιο για τον Ιανουάριο 

Το μπλε τιμολόγιο έχει σταθερή τιμή κιλοβατώρας και παγίου και η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, ένα ή δύο έτη. Τα δύο τιμολόγια που θεωρούνται δυναμικά, είναι το πορτοκαλί και το κίτρινο.

  • Το κίτρινο τιμολόγιο, έχει κυμαινόμενη τιμή κιλοβατώρας, η οποία μεταβάλλεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς. Έχει ρήτρα αναπροσαρμογής και η τιμή ανακοινώνεται στο τέλος του μήνα.
  • Το πορτοκαλί τιμολόγιο, προβλέπει δυναμική τιμολόγηση ανά ώρα και είναι απαραίτητο οι καταναλωτές να διαθέτουν έξυπνο μετρητή.

Οι καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν το τιμολόγιό τους, αυτά μπορούν να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον προμηθευτή ενέργειας έως την 31/01/2024 και να επιλέγουν οποιοδήποτε είδους τιμολογίου ή προμηθευτή μέσω νέας σύμβασης, οποιαδήποτε στιγμή.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα και τις χρεώσεις στο πράσινο τιμολόγιο τη χαμηλότερη χρέωση έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ με το Γ1/Γ1Ν να ανέρχεται στα 0,13635 ευρώ/kWh για τις μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 kWh.

  • Οι υπόλοιποι πάροχοι δεν έπεσαν κάτω από τα 0,14 ευρώ/kWh και όλα δείχνουν πως θα εντείνουν τον ανταγωνισμό τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τον δεσπόζοντα παίκτη στο λεγόμενο «κίτρινο» τιμολόγιο ρεύματος.

Το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται από το ύψος της βασικής τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (αρχική τιμή ρεύματος όπως διαμορφώνεται με βάση τα κόστη του παρόχου και τα περιθώρια κέρδους), την πάγια χρέωση (το γνωστό πάγιο που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 ευρώ ανά Μεγαβατώρα), τις τιμές των συντελεστών του μηχανισμού διακύμανσης (μαθηματικός τύπος που ενεργοποιείται όταν ο πάροχος δεν έχει προβλέψει με ακρίβεια την τιμή ρεύματος) και το ύψος των παρεχόμενων εκπτώσεων.

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων πέραν των προαναφερόμενων παραμέτρων που οι πάροχοι υποχρεούνται να ανακοινώνουν και να εφαρμόζουν στο ειδικό ή «πράσινο» τιμολόγιο δεν επιτρέπεται να προσθέτουν καμία άλλη. Είτε είναι στοιχείο του μηχανισμού αναπροσαρμογής είτε είναι άλλης μορφής έκπτωση.

Δικαίωμα εναντίωσης επί της μετάπτωσης στο Ειδικό Τιμολόγιο

Από την 1η Ιανουαρίου όσοι δεν έχουν επιλέξει κάποιο από τα χρωματιστά τιμολόγια υποχρεωτικά όλοι μεταπίπτουν στο «πράσινο» ή ειδικό τιμολόγιο. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ δικαίωμα εναντίωσης έχουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2024. Το δικαίωμα εναντίωσης δεν έχει αναδρομική ισχύ ξεκαθαρίζει η Ρυθμιστική Αρχή. Άρα οι καταναλωτές ότι χρεώνονταν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα το πληρώσουν κανονικά και αν αλλάξουν κατηγορία τιμολογίου δεν θα γίνει συμψηφισμός.

Η ΡΑΑΕΥ διευκρινίζει επίσης κάθε πότε θα πρέπει να αλλάζουν οι τιμές και οι άλλες παράμετροι του πράσινου ή ειδικού τιμολογίου ρεύματος.

  • Το πάγιο μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα και να ισχύει στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης μετά την τροποποίηση, θα πρέπει να ανακοινώνεται δε, την 1η του μήνα.
  • Η βασική τιμή προμήθειας ρεύματος μπορεί να αλλάζει κάθε εξάμηνο αλλά να ανακοινώνεται δύο μήνες πριν την τροποποίηση.
  • Η έκπτωση στη βασική τιμή προμήθειας μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα και να ανακοινώνεται την 1η κάθε μήνα.
  • Οι συντελεστές του μηχανισμού αναπροσαρμογής θα μπορούν να αλλάζουν κάθε τρίμηνο και να ανακοινώνονται ένα μήνα πριν την τροποποίηση.

Να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές θα βλέπουν στους λογαριασμούς ρεύματος τον μαθηματικό τύπο για τον μηχανισμό αναπροσαρμογής. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το «a» είναι ο συντελεστής προσαύξησης, το «Lu» είναι το ανώτατο όριο μη ενεργοποίησης του μηχανισμού αναπροσαρμογής και το «Li» τι κατώτατο όριο μη ενεργοποίησης του μηχανισμού αναπροσαρμογής.

Σχετικά Άρθρα