Κομισιόν: Καταβλήθηκε η 3η δόση προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 Κομισιόν: Καταβλήθηκε η 3η δόση προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Την τρίτη δόση προς την Ελλάδα στο πλαίσιο στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) κατέβαλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους 3,64 δισ. ευρώ (1,69 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,95 δισ. ευρώ σε δάνεια), σύμφωνα με την Καθημερινή.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν στις 16 Μαΐου και 22 Νοεμβρίου 2023 αντίστοιχα, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής για επιχορηγήσεις (1,69 δισ. ευρώ, 1,95 δισ ευρώ αντίστοιχα), με βάση την επίτευξη 39 ορόσημων και τεσσάρων στόχων, που επιλέχθηκαν στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την τρίτη δόση για επιχορηγήσεις.

Το αναθεωρημένο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης ανέρχεται σε 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ, με 18,22 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις για το Recovery and Resilience Facility (RRF) και 17,73 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια RRF.

Τα 39 συνολικά ορόσημα περιλαμβάνουν σειρά μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης ενός πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης, που θα εξορθολογίσει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, και θα ενισχύσει την καταπολέμηση της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου.

Ο μοναδικός στόχος που κάλυπτε το αίτημα πληρωμής για δάνεια απαιτούσε την υπογραφή τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δανείων από το RRF μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας, τις οικονομίες κλίμακας και την καινοτομία.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του RRF βασίζονται στην απόδοση και εξαρτώνται από τα κράτη μέλη που θα υλοποιήσουν τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται στα αντίστοιχα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Σχετικά Άρθρα