2024: Οι προβλέψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην οικονομία

 2024: Οι προβλέψεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην οικονομία

Μετά την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η έλευση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και η ενσωμάτωσή της στις διαδικασίες αυτοματοποίησης αναδιαμορφώνει την παγκόσμια οικονομία και τη δυναμική του εργατικού δυναμικού με ποικίλους τρόπους. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη, που διακρίνεται από την ικανότητά της να παράγει νέο περιεχόμενο αναγνωρίζοντας μοτίβα σε τεράστια σύνολα δεδομένων, εξελίσσεται ιδιαίτερα στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, μια δεξιότητα αναπόσπαστη σε πολλές εργασιακές δραστηριότητες.

Του Γιώργου Ατσαλάκη, Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης

Οι δυνητικές εφαρμογές της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις είναι εκτεταμένες και ποικίλες. Χρησιμοποιείται για εργασίες όπως η κωδικοποίηση, ο σχεδιασμός προϊόντων, η δημιουργία περιεχομένου μάρκετινγκ, ο εξορθολογισμός των λειτουργιών, η ανάλυση νομικών εγγράφων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών μέσω chatbots. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με την ανθρώπινη εποπτεία. Ωστόσο, η εφαρμογή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Μια έρευνα της McKinsey αποκάλυψε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό (21%) των εταιρειών που χρησιμοποιούν ΤΝ έχουν θεσπίσει πολιτικές για τη χρήση της γενετικής ΤΝ από τους εργαζόμενους. Η έρευνα υπογραμμίζει την ανακρίβεια ως πρωταρχικό μέλημα, με μόνο το 32% των εταιρειών να την αντιμετωπίζουν, ποσοστό μικρότερο από εκείνο που μετριάζει τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Αυτό δείχνει ένα κενό στην αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Ο αντίκτυπος της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας είναι σημαντικός. Σύμφωνα με την McKinsey, χωρίς γενετική τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση αναμένεται να αναλάβει περίπου το 21,5% των ωρών εργασίας στην οικονομία των ΗΠΑ έως το 2030. Με τη συμπερίληψη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η πρόβλεψη εκτοξεύεται στο 29,5%.

Αυτή η αύξηση υποδηλώνει ότι η αυτοματοποίηση, ενισχυμένη από τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, θα επηρεάσει ένα ευρύτερο φάσμα εργασιακών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν εμπειρογνωμοσύνη, αλληλεπίδραση με ανθρώπους και δημιουργικότητα. Είναι ενδιαφέρον ότι οι εταιρείες που έχουν υψηλές επιδόσεις ΤΝ, όπου σημαντικό μέρος των κερδών τους το 2022 οφειλόταν στην ΤΝ, χρησιμοποιούν ήδη τη γενετική ΤΝ πιο εκτεταμένα σε διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες. Αυτές οι εταιρείες επενδύουν επίσης περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, τη χρησιμοποιούν ευρύτερα σε ολόκληρο τον οργανισμό και είναι πιο πιθανό να έχουν υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε τέσσερις ή περισσότερες επιχειρηματικές λειτουργίες. Αυτό δείχνει μια τάση όπου οι εταιρείες που υπερέχουν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης οδηγούν στην υιοθέτηση και εφαρμογή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

  • Ο μετασχηματισμός στην αγορά εργασίας λόγω της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά αποκλειστικά τη μείωση των θέσεων εργασίας. Πρόκειται επίσης για τη μετατόπιση των τύπων εργασίας και των απαιτήσεων.

Ενώ ορισμένες θέσεις εργασίας μπορεί να μειωθούν ή να μετασχηματιστούν, αναδύονται νέες ευκαιρίες, ειδικά σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη. Για παράδειγμα, ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να δει σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας, με εκατομμύρια νέους ρόλους να αναμένονται. Αυτή η μετατόπιση δείχνει ότι, ενώ ορισμένες παραδοσιακές θέσεις εργασίας ενδέχεται να μειωθούν, θα υπάρξει αύξηση της ζήτησης για θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς, αντανακλώντας τον εξελισσόμενο χαρακτήρα της οικονομίας και την επίδραση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σε αυτήν. Ενώ παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες και αποτελεσματικότητα, δημιουργούν επίσης προκλήσεις και ανάγκη προσαρμογής όσον αφορά την πολιτική, τη διαχείριση κινδύνων και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. Καθώς η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται, ο αντίκτυπός της σε διάφορους τομείς και στη φύση της εργασίας πιθανότατα θα γίνει ακόμη πιο έντονος.

Το επενδυτικό τοπίο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για το 2024 διαμορφώνετε σε ένα δυναμικό πολύπλευρο πλαίσιο. Η μετάβαση από το εννοιολογικό στάδιο της τεχνητής νοημοσύνης στην εμπορευματοποίησή της είναι έτοιμη να ανοίξει πολλές ευκαιρίες για τους όλους. Η εστίαση είναι πιθανό να μετατοπιστεί προς την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις, την επιτάχυνση της πληροφορικής και τα υλικά αιχμής. Αυτή η μετατόπιση υποδηλώνει ότι οι επενδύσεις στην αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών ημιαγωγών και των προγραμματιστών τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα στρατηγικές με πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης σε αυτούς τους τομείς για το επόμενο έτος και μετά. Το 2023 ήταν μια κρίσιμη χρονιά για την τεχνητή νοημοσύνη, με σημαντική προσοχή από τα οικονομικά και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Εταιρείες όπως η Nvidia και η Microsoft έχουν επωφεληθεί σημαντικά, δεδομένης της αποτελεσματικής δημιουργίας εσόδων από τις τεχνολογίες ΤΝ.

  • Ο ρόλος της Nvidia στην προμήθεια τσιπ για την ανάπτυξη ΤΝ και η συνεργασία της Microsoft με την OpenAI ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτοι. Καθώς προχωράμε στο 2024, η εστίαση μπορεί να μετατοπιστεί σε άλλες εταιρείες, που κυμαίνονται από μεγάλους παίκτες όπως η Alphabet, η Meta και η Amazon έως διάφορες νεοσύστατες επιχειρήσεις και εταιρείες ανάπτυξης που αναπτύσσουν πλατφόρμες και προϊόντα χρησιμοποιώντας γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος υφίσταται σημαντικό μετασχηματισμό με την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Οι πληροφορίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη φέρνουν επανάσταση σε διαδικασίες όπως η διαχείριση κινδύνων και η εξυπηρέτηση πελατών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αγκαλιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη θα διατηρήσουν  το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Οι τομείς της αεροπορίας και της υγειονομικής περίθαλψης είναι επίσης ώριμοι για βελτιώσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, με τις καλύτερες προοπτικές σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη για βελτιστοποίηση και εξυπηρέτηση πελατών στην αεροπορία και σε διαγνωστικά εργαλεία και τεχνολογίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη. Όσον αφορά τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς, οι αυξημένες δαπάνες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες έφτασαν σε ρεκόρ το 3ο τρίμηνο του ’23, δείχνουν ότι βρισκόμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης που βασίζεται στην παραγωγικότητα και οδηγείται από την καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης.

  • Συμπερασματικά, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταβαίνει από μια αναδυόμενη έννοια στην ευρεία ανάπτυξη, θα εμφανιστούν πέρα από τους προφανείς ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης και άλλες εταιρείες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη ημιαγωγών και λογισμικού.

Οι περισσότερες από τις μέχρι σήμερα καινοτομίες αύξαναν την μυϊκή μας δύναμη.  Πλέον η νέες τεχνολογίες και κυρίως η ΤΝ θα αυξάνει την πνευματική μας ικανότητα δίνοντάς μας  πρόσβαση  σε αστείρευτη γνώση για τα πάντα.

Στο μέλλον, κάθε παιδί θα μπορεί να συμβουλεύεται έναν δάσκαλο τεχνητής νοημοσύνης, που θα χαρακτηρίζεται από απέραντη υπομονή και κατανόηση, γνώση και χρησιμότητα. Αυτός ο εκπαιδευτής τεχνητής νοημοσύνης θα είναι μια συνεχής παρουσία σε κάθε βήμα της ανάπτυξης ενός παιδιού, βοηθώντας στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του μέσω μιας μηχανικής υποστήριξης. Αλλά και κάθε άτομο, θα επωφεληθεί από έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα λειτουργεί ως προπονητής, μέντορας, εκπαιδευτικός, σύμβουλος ενσωματώνοντας απεριόριστη υπομονή, συμπόνια, ενημερωμένη καθοδήγηση και χρησιμότητα.

  • Επιπλέον, κάθε επιστήμονας θα συνεργαστεί με έναν βοηθό, συνεργάτη και συνάδελφο ΤΝ, διευρύνοντας σημαντικά το εύρος της επιστημονικής έρευνας και των επιτευγμάτων. Αυτή η επέκταση θα περιλαμβάνει επίσης καλλιτέχνες, συγγραφείς μηχανικούς, επιχειρηματίες, γιατρούς, φροντιστές κλπ, καθένας από τους οποίους θα έχει ένα αντίστοιχο βοηθό ΤΝ στον επαγγελματικό του κόσμο.

Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να επιταχύνει δραματικά την παραγωγικότητα σε ολόκληρη την οικονομία, οδηγώντας σε οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία νέων βιομηχανιών, ευκαιρίες απασχόλησης και αυξήσεις μισθών, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή αυξημένης υλικής ευημερίας παγκοσμίως. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις, μαζί με τις νέες τεχνολογίες και τις ιατρικές εξελίξεις, αναμένεται να επεκταθούν δραματικά καθώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην περαιτέρω αποκρυπτογράφηση και αξιοποίηση των νόμων της φύσης προς όφελός μας. Έτσι θα ξανά εμφανιστεί η εποχή της αφθονίας όπου φθηνά αγαθά και υπηρεσίες θα είναι ολοένα και περισσότερο προσβάσιμα σε περισσότερα κόσμο.

Σχετικά Άρθρα