Μηταράκης: Βούληση της κυβέρνησης η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

 Μηταράκης: Βούληση της κυβέρνησης η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

Βούληση της κυβέρνησης είναι να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, αλλά και την κακοποίηση του συστήματος ασύλου τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Νότης Μηταράκης, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τον Νέο Κώδικα Μετανάστευσης, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Βασική προτεραιότητα του υπουργείου, με το παρόν νομοσχέδιο, είναι η ψηφιακή διαδικασία με την εισαγωγή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Μετανάστευση», ώστε να προσφέρουμε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην διαδικασία, όπως ήδη πράττουμε στη διαδικασία ασύλου με το σύστημα «Αλκυόνη 2» είπε ο κ. Μηταράκης: Με το νομοσχέδιο ενοποιούμε, ομαδοποιούμε συναφείς άδειες παραμονής, απαλείφοντας εθνικές ρυθμίσεις όταν είναι συναφείς με τις προβλεπόμενες στο ενωσιακό δίκαιο κατηγορίες αδειών διαμονής, ενσωματώνουμε την οδηγία 2021/1883, που αφορά την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, την μπλε κάρτα της ευρωπαϊκής ένωσης και επικαιροποιούμε διατάξεις που αποτελούν ενσωμάτωση διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.

Επίσης, συνέχισε ο κ. Μηταράκης, αναμορφώνεται η διαδικασία μετακλήσεων με την εισαγωγή πρόβλεψης για την έκδοση ετήσιας πράξης υπουργικού συμβουλίου για τον όγκο εισδοχής, αντί για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανά διετία: Είναι ένας πιο γρήγορος τρόπος, πιο αποτελεσματικός, ώστε να ορίζεται ο όγκος εισδοχής: Θα καθορίζεται πλέον σε επίπεδο επικρατείας οι ανάγκες της χώρας σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες και όχι ανά περιφερειακή ενότητα, γιατί είχαμε πολλές φορές το πρόβλημα με την μετακίνηση εργαζομένων να μην μπορούν να πάνε στην διπλανή περιφερειακή ενότητα, ενώ υπήρχε έκτακτη ανάγκη.

Όπως είπε ο υπουργός, θα δίνεται επίσης έμφαση στον καθορισμό του αριθμού θέσεων εργασίας ανά κλάδο, και όχι ανά συγκεκριμένη ειδικότητα στοχεύοντας στην επίλυση πολλών προβλημάτων που είχαν παρατηρηθεί για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της αγοράς εργασίας. «Δηλαδή, με την πράξη του υπουργικού συμβουλίου θα καθορίζεται επίσης και ο αριθμός των θέσεων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών σε εποχική και σε μετάκληση εργασία, για όλη την επικράτεια και ανά τομέα της οικονομίας»

Ακολούθως, σημείωσε ότι:

-Απλοποιούμε την διαδικασία αίτησης για άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στην χώρα μας με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου ή διαμένουν νόμιμα στην χώρα. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για εργασία υψηλής ειδίκευσης σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα, είτε με θεώρηση εισόδου Σένγκεν ή για όσους απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση, αλλά βρίσκουν εργασία στη χώρα μας ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης.

-Αίρεται η απαγόρευση αλλαγής σκοπού διαμονής για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής, άρση που συνεπάγεται ευελιξία στην κάλυψη θέσεων απασχόλησης, καθώς δεν θα απαιτείται από ένα πολίτη τρίτης χώρας αυτό που ισχύει σήμερα, ενώ διαμένει στην χώρα μας νόμιμα και θέλει να αλλάξει τύπο διαμονής, να πρέπει να βγει από τη χώρα μας και να επανέλθει την επόμενη ημέρα με την νέα άδεια παραμονής. Αυτό θα επιφέρει μείωση του φόρτου εργασίας ειδικά στα προξενεία μας, και στις υπηρεσίες μετανάστευσης.

-Καθιερώνεται νέα διαδικασία για την έκδοση των αδειών διαμονής με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα εργασίας, ενώ αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της αρχικής θεωρήσεις σε τρία από δύο έτη. Επίσης αυξάνεται η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς, από πέντε σε 10 έτη και θεσμοθετείται πλέγμα προστασίας πολιτών τρίτων χωρών που εισήλθαν στην χώρα μας ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και ενηλικιώνονται, εφόσον έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο για τουλάχιστον τρία έτη. Παρέχεται στους κατόχους αδειών διαμονής δεκαετούς διάρκειας (αυτό είναι μία εθνική ρύθμιση), η δυνατότητα μετάπτωσης στην άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος που είναι η κατηγορία άδειας διαμονής Μ1 που προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο.

-Καθιερώνεται για όλες τις εργασιακού τύπου άδειας διαμονής ενιαία και ευέλικτη διαδικασία για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Ειδικότερα η εξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για χορήγηση αδειών διαμονής θα γίνεται από τις αρμόδιες για την έκδοση υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή των αποκεντρωμένων διοικήσεων εδώ στην Ελλάδα. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες προξενικές αρχές ώστε αυτές, να ελέγξουν μόνο την πλήρωση των προϋποθέσεων του κώδικα θεωρήσεων, και όχι την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας διαμονής. Κατά συνέπεια, θα μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση θεωρήσεων και θα αυξηθεί η δυνατότητα των προξενικών αρχών να εκδίδουν περισσότερες άδειες θεωρήσεων εισόδου.

-Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών αποκλειστικά σε μία πύλη εισόδου του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος “Μετανάστευση”, για την μείωση του διοικητικού βάρους του πολίτη και την καλύτερη αξιοποίηση του διοικητικού προσωπικού.

Όπως επισήμανε ο κ, Μηταράκης, «υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις καταχρήσεων αυτού του συστήματος με πλαστές αιτήσεις. Εκεί θα υπάρχει διοικητική ποινή, ώστε να δίνουμε αντικίνητρο να εκμεταλλεύεται κάποιος την διαδικασία και να βάζει στο σύστημα έγγραφα τα οποία δεν είναι αυτό που πρέπει να καταθέσουν».

Επίσης ανέφερε ότι για τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται στον κώδικα μετανάστευσης θα υπάρξουν σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις με στόχο να μειωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υπάρχει μια πιο απλοποιημένη διαδικασία.

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στα εξής άρθρα:

-Στο άρθρο 66 προβλέπεται η άδεια Ε6. Είναι η νέα άδεια διαμονής που θεσμοθέτησε η παρούσα κυβέρνηση για την προσέλκυση εποχικών εργατών. Η διάταξη προβλέπει διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη και παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας το δικαίωμα εποχικής απασχόλησης έως εννέα μήνες ανά δωδεκάμηνο, εφαρμόζοντας την διαδικασία των άρθρων 63 και 65 με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύμβαση εργασίας με συγκεκριμένο εργοδότη.

-Με τα άρθρα 99 και 100 ορίζονται οι άδειες Β4 για χρηματοοικονομικές επενδύσεις και Β5 για επενδύσεις ακινήτων, τη γνωστή golden visa.

«Είχα την χαρά το 2013 να έχω θεσμοθετήσει την golden visa ως υφυπουργός Ανάπτυξης. Εργαλείο με το οποίο ήρθαν στη χώρα μας 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δημιουργήθηκαν πολλές θέσεις εργασίας την προηγούμενη δεκαετία. Σημειώνω ότι σε πρόσφατη άρθρο του το CNBC θεωρεί την Ελλάδα ως τον αγαπημένο προορισμό του προγράμματος golden visa για υπηκόους ΗΠΑ» υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης.

-Με το άρθρο 134 θεσμοθετείται η άδεια Α1 για ανθρωπιστικούς λόγους ενοποιώντας πολλαπλές περιπτώσεις και θεσμοθετώντας αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή μετανάστευσης: «Θέλω να σημειώσω ότι λάβαμε σχετική θετική επιστολή για αυτή τη διάταξη από την DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Με το ίδιο άρθρο, με την άδεια Α6 περιορίζουμε την καταχρηστική χρήση της διαδικασίας αίτησης διεθνούς προστασίας ως εργαλείο απόκτησης του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για την απόκτηση της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

-Με το άρθρο 144 προβλέπεται η άδεια Μ1 επί μακρόν διαμενόντων, βάση σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό προϋποθέσεις εισοδήματος και ένταξης σε ήδη νόμιμα διαμένοντες για πέντε χρόνια στην Ελλάδα, το δικαίωμα ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, ένα δικαίωμα που μετά ανανεώνεται εσαεί.

-Με το άρθρο 161 θεσμοθετούμε εθνική άδεια μακράς διαρκείας, τη Μ2. Aυτή θα είναι δεκαετούς άδειας και αφορά αυτούς που ήδη έχουν συμπληρώσει 10ετή νόμιμη διαμονή στη χώρα μας και εκπληρούν τις προϋποθέσεις τις περιπτώσεις του άρθρου 5Α του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, χωρίς να πρέπει να δώσουν τις σχετικές εξετάσεις.

«Είναι λοιπόν μία εναλλακτική για υπηκόους τρίτων χωρών που θέλουν να μείνουν επί μακρόν στη χώρα μας, χωρίς να πάνε την διαδικασία πολιτογράφησης.

Η ίδια άδεια θα δίνεται σε όσους πολίτες τρίτων χωρών γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν συμπληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή είναι ενήλικοι πολίτες τρίτων χωρών η ανιθαγενείς που εισήλθαν την Ελλάδα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους. Όπως ακριβώς είχε πει ο πρωθυπουργός» τόνισε ο υπουργός και συνέχισε: Η ίδια άδεια θα δίνεται σε μέλη οικογένειας Έλληνα που διαμένουν νόμιμα στην χώρα μας για συνεχές διάστημα πέντε ετών. Αυτή η άδεια κατά τη λήξη της μετατρέπεται αυτοδικαίως στο ευρωπαϊκό καθεστώς επί μακρού διαμένοντος στην άδεια με ένα, με την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής χωρίς περαιτέρω δικαιολογητικά.