Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά των γιατρών στα Κέντρα Υγείας

 Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά των γιατρών στα Κέντρα Υγείας

Ερώτηση κατέθεσαν 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Ανδρέα Ξανθού, τομεάρχη Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Ρεθύμνου, με θέμα «Κυβερνητική αδιαφορία για την επίλυση των εργασιακών-ασφαλιστικών προβλημάτων των γιατρών που εργάζονται στα ΚΥ Αστικού Τύπου  της 4ης ΥΠΕ».

Οι βουλευτές τονίζουν στην ερώτησή τους ότι παρά τη δέσμευση του υπουργού στη βουλή ότι θα επιλύσει το θέμα που προέκυψε με την μονομερή και αυθαίρετη μεταβολή του ασφαλιστικού καθεστώτος των γιατρών της 4ης ΥΠΕ, το πρόβλημα όχι μόνο δεν επιλύθηκε, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες ΥΠΕ, και ερωτούν τον κ. Υπουργό Υγείας: 

1. Πώς αιτιολογείται και αν είναι αποδεκτή από το υπουργείο αυτή η αυθαίρετη και δυσμενής μεταβολή του εργασιακού-ασφαλιστικού καθεστώτος ιατρών της 4ης ΥΠΕ που υπηρετούν σε δομές ΠΦΥ,
2. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και την ενιαία αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων από όλες  τις  Υγειονομικές  Περιφέρειες  της χώρας. 

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Κυβερνητική αδιαφορία για την επίλυση των εργασιακών-ασφαλιστικών προβλημάτων των γιατρών που εργάζονται στα ΚΥ Αστικού Τύπου  της 4ης ΥΠΕ»

Ανεπίλυτα παραμένουν μέχρι σήμερα τα σοβαρά εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα των ιατρών που εργάζονται σε δομές ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου) της 4ης ΥΠΕ, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ότι θα προβεί άμεσα σε ρύθμιση. Αντίθετα, οι δυσμενείς μεταβολές στο εργασιακό-ασφαλιστικό καθεστώς αυτών των γιατρών,  φαίνεται να  επεκτείνονται και σε άλλες ΥΠΕ!

Πιο συγκεκριμένα, στις 22 Ιουλίου 2022, 38 Βουλευτές της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ καταθέσαμε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα «Αυθαίρετη και δυσμενής μεταβολή του εργασιακού-ασφαλιστικού καθεστώτος ιατρών της 4ης ΥΠΕ που υπηρετούν σε δομές ΠΦΥ», η οποία ωστόσο δεν απαντήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι οι ιατροί και οδοντίατροι που υπηρετούσαν στα πολύ-ιατρεία του ΙΚΑ-ΕΟΠΠΥ μεταφέρθηκαν ως προσωπικό ΙΔΑΧ, με βάσει με τις διατάξεις του ν. 4238/2014, στις δομές του ΠΕΔΥ, οι οποίες αργότερα μετονομάστηκαν σε Κέντρα Υγείας και υπάγονται στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας. Από 1 Αυγούστου 2020 η 4η ΥΠΕ μετέβαλε ξαφνικά το ασφαλιστικό τους καθεστώς, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση από τους ίδιους τους γιατρούς, αποφασίζοντας να αποδίδει τις εισφορές τους  α) για τον κλάδο σύνταξης στον Τομέα του Δημοσίου, β) για τον κλάδο περίθαλψης στον Τομέα Μισθωτών του ΕΦΚΑ και γ) για τον κλάδο πρόνοιας στον Τ.Π.Δ.Υ. (χωρίς κράτηση Μ.Τ.Π.Υ.), αλλάζοντας μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς των ανωτέρω ιατρών και οδοντιάτρων Ι.Δ.Α.Χ.

Στις 21 Νοεμβρίου 2022, ο υπουργός Υπουργίας αναγκάζεται να απαντήσει στην αντίστοιχου ενδιαφέροντος επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Ι. Δελή με θέμα: «Αποκατάσταση των δικαιωμάτων των ιατρών ΙΔΑΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) της 4ης ΔΥΠε (Δημόσια Υγειονομική Περιφέρεια), μέλη του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Φροντίδας Υγείας Β. Ελλάδας» όπου αναφέρει με βάση τα πρακτικά του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα ακόλουθα:

«Ήδη είμαστε στο τελικό στάδιο, κύριε Βουλευτά, ώστε μαζί με τις συνεννοήσεις με τον ΕΦΚΑ να προσαρμοστεί πλήρως και η 4η ΥΠΕ που ήταν ένα θέμα των υπηρεσιών προς αυτή την κατεύθυνση. Να ξέρετε, επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον σας όπως το θέσατε, ότι θα λυθεί άμεσα το θέμα. Είμαστε στο τελικό στάδιο και θα λυθεί ακριβώς στην κατεύθυνση που ακολουθούν οι άλλες ΥΠΕ, ώστε να την ακολουθεί και η συγκεκριμένη ΥΠΕ. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των συγκεκριμένων ανθρώπων».

Στις 16 Ιανουαρίου 2023, σε συνέχεια αλλά και σε ακολουθία όσων δήλωσε ο υπουργός Υγείας από το βήμα της Βουλής, απεστάλη έγγραφο από την αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Υγείας προς την 4η ΥΠΕ (Αριθ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.63706 στο με υπ’ αριθ. Πρωτ. 49442/3-11-2022 έγγραφο της 4ηςΥ.Π.Ε Γ.Ν.) την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας κος Ι. Κωτσιόπουλος στην οποία μάλιστα γίνεται αναφορά στην με αριθ.  535/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου: «….μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης (κατόπιν αξιολόγησης) σε θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ) των απασχολουμένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρών και οδοντίατρων, που είχαν ήδη μεταταχθεί/μεταφερθεί σε οργανικές θέσεις των κατά τόπους Διοικήσεων Υγειονομικής Περιφέρειας, οι αποδοχές αυτών καθορίζονται από το ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. που προβλέπει η ισχύουσα εκόστοτε νομοθεσία, πλην όμως καμία από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν προβλέπει ρητώς τη μετατροπή των οργανικών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ως άνω ιατρών/οδοντιάτρων (οι οποίοι μέχρι τότε υπηρετούσαν με σχέση ιδιωτικού δικαίου αρχικά στο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ και στη συνέχεια στον ΕΟΠΥΥ και ακολούθως εντάχθηκαν κατά τα ανωτέρω σε μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας των Υ.Π.Ε), σε μόνιμες οργανικές θέσεις ιατρών/οδοντιάτρων δημοσίου δικαίου…..». Το εν λόγω έγγραφο καταλήγει: “Επομένως, οι παραπάνω ιατροί εντάχθηκαν σε θέσεις ιατρών/οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ με ειδικές διατάξεις που καθόριζαν μεταξύ άλλων και τη διαδικασία ένταξής τους με μετατροπή της θέσης τους, οι αποδοχές τους μεν καθορίζονται από το ειδικό μισθολόγιο ιατρών του Ε.Σ.Υ., πλην όμως διατηρούν, εφόσον επιθυμούν, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς της προηγούμενης θέσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται.”

Παρά το παραπάνω χρονικό, το θιγόμενο ζήτημα όχι μόνο παραμένει ανεπίλυτο αλλά μάλιστα επεκτείνεται και σε άλλες ΥΠΕ! Επισημαίνεται επίσης ότι η 1η, 3η και 5η Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας συνεχίζουν να ασφαλίζουν τους ιατρούς που μεταφέρθηκαν σ’ αυτές, στον Τομέα Υγειονομικών – ΕΤΑΑ του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΑΥ), βάσει των διατάξεων του νόμου, των δικαστικών αποφάσεων και των ανέκκλητων δηλώσεων επιλογής ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού φορέα & καθεστώτος. Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες και συναντήσεις των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΠΦΥ Β. Ελλάδας με τη Διοίκηση της   4ης  ΥΠΕ  αλλά και τις επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η 4η  ΥΠΕ αρνείται επίμονα να εφαρμόσει το νόμο και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος. Την ίδια ώρα, η τακτική της 4ης ΥΠΕ επηρεάζει και άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες, όπως η  2η, 6η  και 7ηΥΠΕ σε ένα ιδιότυπο καθεστώς “συμμαχίας” σε βάρος των εργαζόμενων ιατρών/οδοντιάτρων στις δομές ΠΦΥ και «αγνόησης» της βούλησης και των οδηγιών της πολιτικής ηγεσίας.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η μεταβολή της εργασιακής σχέσης των γιατρών ΙΔΑΧ προκαλεί βλαπτικές συνέπειες  σε βάρος τους, όπως: Απώλεια παροχών που χορηγούνται από το πρώην ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ και όχι από τον αντίστοιχο τομέα των μονίμων δημοσίου δικαίου υπαλλήλων. Αμφισβήτηση του χαρακτηρισμού της σχέσης εργασίας των γιατρών ΙΔΑΧ με απώτερο σκοπό την άρνηση καταβολής αποζημίωσης αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Διαφοροποίηση από τους γιατρούς ΕΣΥ των Κέντρων Υγείας που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ- ΕΟΠΥΥ στην εφάπαξ καταβολή του ΤΣΑΥ επειδή δεν κατατίθενται οι εισφορές τους στο ΤΣΑΥ όπως με ανέκκλητες δηλώσεις έχουν αιτηθεί. Μείωση των πάσης φύσεως παροχών από το ταμείο ασφάλισης και εμπλοκή τους σε διαδοχική ασφάλιση με 25 χρόνια ΤΣΑΥ και από περίπου 3 έως 7 στο δημόσιο.

Επειδή, προκύπτουν βλαπτικές εργασιακές-ασφαλιστικές μεταβολές σε βάρος των γιατρών της ΠΦΥ που υπηρετούν στα ΚΥ Αστικού Τύπου

Επειδή, οι  ΥΠΕ  οφείλουν να  γνωρίζουν  ότι οι ιατροί και οδοντίατροι που υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με το ν. 4238/2014 μεταφέρθηκαν στις Υγειονομικές Περιφέρειες , εξακολουθούν – και μετά την ένταξη τους στον κλάδο των ιατρών ΕΣΥ-  να εργάζονται  με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

Επειδή δεν είναι αποδεκτό να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από τις ΥΠΕ  για τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα του ιατρικού προσωπικού.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1)    Πώς αιτιολογείται και αν είναι αποδεκτή από το Υπουργείο αυτή η αυθαίρετη και δυσμενής μεταβολή του εργασιακού-ασφαλιστικού καθεστώτος ιατρών της 4ης ΥΠΕ που υπηρετούν σε δομές ΠΦΥ;

2)    Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και την ενιαία αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων από όλες  τις  Υγειονομικές  Περιφέρειες  της χώρας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

·         Ξανθός Ανδρέας

·         Αβραμάκης Ελευθέριος

·         Αλεξιάδης Τρύφων

·         Αναγνωστοπούλου Σία

·         Αυγέρη Δώρα

·         Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

·         Βαρδάκης Σωκράτης

·         Γκιόλας Γιάννης

·         Δρίτσας Θεόδωρος

·         Ελευθεριάδου Σουλτάνα

·         Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

·         Ηγουμενίδης Νίκος

·         Θραψανιώτης Μανόλης

·         Καλαματιανός Διονύσης

·         Κασιμάτη Νίνα

·         Καφαντάρη Χαρά

·         Κουρουμπλής Παναγιώτης

·         Μάλαμα Κυριακή

·         Μαμουλάκης Χάρης

·         Μάρκου Κώστας

·         Μιχαηλίδης Ανδρέας

·         Μπάρκας Κώστας

·         Νοτοπούλου Κατερίνα

·         Παπαδόπουλος Σάκης

·         Παπαηλιού Γεώργιος

·         Πούλου Παναγιού

·         Σκουρολιάκος Πάνος

·         Σκούφα Μπέττυ

·         Τζούφη Μερόπη

·         Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

·         Φάμελλος Σωκράτης

·         Φίλης Νικόλαος

·         Φωτίου Θεανώ

·         Χαρίτου Δημήτρης

·         Χρηστίδου Ραλλία